Buitenschoolse Kinderopvang

 

"HAPPY KIDZ "ook Buitenschoolse Kinderopvang voor alle coole kidz!

* Voor- en na schoolse opvang:
  Maandag - vrijdag              7.30 - 9.00 uur en van 15.00 - 18.30 uur
  Woensdagnamiddag         12.00 - 18.30 uur
  Busvervoer wordt geregeld voor alle kidz!

* Vakantie opvang:
  Maandag - vrijdag              8.30 - 18.30 uur (ook vanaf 7.30 uur)

Opvangplaats: 50 kidz mét huiswerk begeleiding

INSCHRIJVINGEN
Tijdens het eerste contact (telefonisch of per mail) wordt samen met de ouders een intake gesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt de opvangplanning reeds gemaakt.
- Inschrijvingsformulier
- Reserveringsormulier voor welke dag en dagdeel u opvang vraagt
- Persoonlijke gegevens van uw kind(eren)
- Foto van uw kind(eren) en eventueel ook van de mensen, die uw kind(eren) komen ophalen bij Happy Kidz. Dit is uit
  voorzorgsmaatregeling dat uw kind goed en gezond thuis komt!

KOSTEN
- Bij inschrijving berekenen wij een waarborg van € 50,- per gezin
- Voor- en naschoolse opvang:
  * Gewone dagen:           € 1,50       per begonnen half uur.
    Er wordt steeds per begonnen half uur aangerekend, ook al
verblijft het kind niet een volledig half uur in de opvang.
  * Woensdag namiddag:  € 1,50      1/2 uur tarief bij korte opvang
                                         € 8,00       tussen 2 en 3 uren
                                         €14,00      meer dan 3 uren
  * Bus kosten                   € 1,50       per rit

- Vakantie opvang:
  * tussen 3 en 6 uren aanwezig   € 15,00
  * meer dan 6 uren aanwezig      € 21,00
Wilt u uw kind vanaf 7.30 uur brengen, dan komt er per half uur vroeger € 1,50 extra bij.


Happy Kid heeft het attest van toezicht van Kind&Gezin toegewezen! Fiscaal attesten kunnen afgeleverd worden!
Met dit attest krijgt u 45% van de betaalde opvangkosten terug met een maximum van € 11,20 per dag.
Ook in Nederland staan we ingeschreven en kunt u via kinderopvangtoeslag uw gedeelte terugvorderen.


INBEGREPEN: de creatieve activiteiten, die we elke dag doen met de kidz zijn over het algemeen inbegrepen in de prijs.
Gaan wij een bepaalde activiteit doen, waar we een voorwerp of artikel nodig hebben, dan vragen wij dit van thuis mee te nemen.
Vb. Het versieren van een t-shirt, dan vragen we of de kidz een t-shirt van thuis mee kunnen nemen.


ANNULEREN

Voor- en naschoolse opvang:
-  Waarborgsom € 50,- bij inschrijving per gezin
- Uw reservering is pas definitief als ze door Happy Kidz per mail of mondeling bevestigd is
- De gereserveerde uren, die per mail of mondeling bevestigd zijn, zullen ook worden nageleefd en in rekening worden gebracht
- U dient minimaal 3 werkdagen vooraf te annuleren, dit kan telefonisch maar moet schriftelijk bevestigd worden via brief of mail
- Bij ziekte van uw kind(eren) vragen wij u dit direct door te geven per mail of telefonisch 00316-14576787
- Bij niet tijding annuleren wordt er een administratieve kost aangerekend van € 8,- per kind


Vakantie opvang:
- Waarborgsom € 50,- bij inschrijving per gezin
- Uw reservering is pas definitief als ze door Happy Kidz per mail bevestigd is
- De gereserveerde dagdeel dat per mail bevestigd is, zal ook worden nageleefd en in rekening worden gebracht

- Annulaties kunnen enkel aanvaard worden bij ziekte of hoogdringendheid, gestaafd met een doktersattest of in ernstige
  onvoorziene omstandigheden
- Bij annulatie van uw reservering wordt er een reservatiekost van € 15,- voor een volledige dag en € 10,- voor een halve dag       aangerekend per kind
- Bij ziekte van uw kind(eren) vragen wij u dit direct door te geven per mail of telefonisch 00316-14576787


VRIJE TOEGANG VOOR OUDERS

Alle ouders hebben de vrije toegang tot alle opvang ruimtes tijdens de opvanguren om hun kind(eren) te willen zien.
Wanneer een ouder hun kind(eren) brengt of ophaalt, dan kan zij/ hij aan de verantwoordelijken vragen stellen of informeren naar het gedrag van hun kind. Zijn er kleine gedragsproblemen, dan zal Happy Kidz alles ervoor doen wat het beste is voor het kind.

KLACHTEN
Zijn er mogelijke klachten en/of problemen omtrent uw kind(eren), dan zou Happy Kidz het zeer waarderen als u het eerst met de verantwoordelijke Mevr. Anne Hermans bespreekt. Samen zullen we dan tot een goede oplossing komen!

Komen we er samen niet goed uit, dan kan u als ouder met uw klacht terecht bij de klachtendienst van Kind&Gezin:
Klachtendienst Kind&Gezin
Hallepoortlaan 27,
1060 BRUSSEL
Tel: 02/533.1414 of Mail naar: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VOEDING EN DRANK
Het Happy Kidz team gaan samen met alle kidz gezellig pauzeren (10.00 en 15.00 uur) en lunchen (12.30 uur).
- Alle kidz mogen hun eigen koekje, fruit, drankje en boterham meenemen
- Zijn er kidz met bepaalde allergiën of speciale voedingsregels laat het ons weten tijdens het intake gesprek
- Water en melk is altijd aanwezig en dit is inbegrepen in de prijs
- Wilt u uw kind verrassen met een pannenkoek, poffertjes of croque monsieur (tosti), dan kunnen wij daarvoor zorgen: € 2,50
- Ook is er een bekertje frisdrank Coca cola, Fanta of een fruitsapje voor € 1,-


GEGEVENS HAPPY KIDZ
Anne Hermans en Angelo Godding
Commandant Giddelostraat 8 (=achterkant van Happy Kidz)
3620 Lanaken (B)
Tel: 089-257475
Gsm: 00316-14576787

Schrijf uw kind op tijd in en mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


SLUITINGSDAGEN

- Vakantie verlof Happy Kidz: laatste week van juli
- Kerstvakantie: volgt nog


HAPPY KIDZ is niet alleen voor feestjes, maar . . . is nu ook een CREATIEVE KINDEROPVANG!

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information